Groepen op onze school

Daltonparel groep 2B

In groep 2 werken we verder aan de Daltonvaardigheden die de kinderen in groep 1 hebben geleerd. Afgelopen week hebben we hier samen een poster van gemaakt en opgehangen in de klas. 

Zelfstandigheid:

- Zelf een keuze maken voor een werkje van het Digikeuzebord.

- Door het gebruik maken van kleuren op materiaal kunnen we zelf benodigde spullen pakken en weer opruimen.

- Tijdens het rode stoplicht zelfstandig werken en hierdoor leren om zonder hulp problemen op te lossen.

- Een eigen doel kiezen.

 

Samenwerken

Door het tweewekelijks wisselen van maatjes, leren we met veel verschillende kinderen samen te werken en te spelen. Op de weektaak staat altijd een werkje dat met het maatje moet worden gedaan en waarbij samenwerking centraal staat (bv. samen een kleurplaat hetzelfde inkleuren).

 

Verantwoordelijkheid

We hebben tweewekelijks een andere opruimtaak. Hierdoor leren we samen verantwoordelijk te zijn voor de spullen in de klas. 

Gepubliceerd in 'Blog van 2B'

Daltonparel Gi-ga-groen

De dag van een vlinder op Daltonschool De Evenaar

Een verhaal geschreven voor de kinderboekenweek.

Geschreven en verzonnen door Suze uit 5a

Tekening gemaakt door James en Suze uit 5a

 

De vlinder gaat naar Daltonschool de Evenaar. Maar hij is zijn rugzak vergeten. Dus hij gaat terug naar zijn nest. En daar lag de rugzak op de grond bij de deur en toen ging hij weer naar school. Hij was net op tijd want de juf wilde net de deur dicht doen.

Maar toen zag de juf hem en toen vloog hij snel naar binnen. En toen ging hij zitten op zijn plek. Hij ging nog eventjes lezen want daar beginnen we op school mee. En toen gingen we spelling doen. Dat vind ik heel makkelijk. Toen gingen we technisch lezen. En toen gingen we rekenen doen. En dat vind ik heel moeilijk. De vlinder zette zijn Daltonblokje op het vraagteken. En toen kwam de juf en die ging hem helpen. Toen gingen ze fruit eten. En toen gingen ze buiten spelen. En toen de bel ging gingen ze naar binnen. Toen gingen we zelfstandig werken. De vlinder ging zijn planwerk maken. Dan doe je allemaal dingen van rekenen, spelling, en soms ook knutselen. Dat mag je kiezen. Dan kun je extra oefenen wat je moeilijk vindt.

Daarna was het leerdoelentijd. De vlinder heeft de tafelsommen als leerdoel. De vlinder moest de tafelsommen van 5, 6 en 7 oefenen. De vlinder heeft een gesprekje over zijn leerdoel gehad met de juf. De vlinder wilde de sommen op de computer oefenen.

Toen was het alweer het einde van de dag en ging de vlinder naar zijn nest. Toen ging hij stiekem weer naar school om te kijken wat de juffen en meesters aan het einde van de dag aan het doen zijn. Toen waren ze alles aan het opruimen en alles aan het klaarleggen voor morgen. Toen ging de vlinder weer naar zijn nest. En toen ging hij thuis eten. En toen ging hij even televisie kijken. En toen ging hij slapen. Einde.

Gepubliceerd in 'Blog van 5A'

Daltonparel

In groep 1 wordt er ook al gewerkt aan de daltonkernwaarden. De kernwaarden die aan bod komen in groep 1 zijn: zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid).

 

Per kernwaarde hebben wij besproken wat wij hier in de klas aan doen. Van deze momenten heb ik foto's gemaakt en deze foto's op een poster geplakt. Zo kunnen de kinderen zien wat wij al van de daltonvaardigheden kunnen en kunnen zij hier ook over vertellen. 

 

Zelfstandig werken: zelf een werkje kiezen en hier alleen mee aan de slag gaan. 

Samenwerken: samen een werkje kiezen en met elkaar spelen.

Verantwoordelijkheid: eigen werkjes inplannen, een 'ik kan helpen met' poster, opruimen en spelen met zelfcorrigerend materiaal.

 

Knap hè?!

Gepubliceerd in 'Blog van 1A'

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren