Notulen MR

De medezeggenschapsraad van onze school komt regelmatig bijeen voor overleg.

 

Hier kunt u de notulen van dit overleg inzien. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...