Kernbelofte

kernbelofte

 • De wereld om ons heen ontwikkelt zich snel.
  Kinderen – onze leerlingen – moeten daarop worden voorbereid. Door ons sterk te richten op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking bereiden wij de leerlingen voor op hun toekomst.
 • Daltonschool De Evenaar is een vernieuwende basisschool die uitstekend onderwijs levert vanuit een beproefd concept. Wij zijn er voor iedereen, van ver of van dichtbij.
 • Iedere leerling wordt gezien en gehoord en is in staat om haar/zijn mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom investeren we in de samenwerking tussen kind/ouders/school

Statements bewijsvoering kernbelofte Daltonschool De Evenaar

Goede Gewoonten van Daltonschool De Evenaar

waarmee wij zichtbaar bouwen aan het waarmaken

van de kernbelofte: Je eigen weg. Klaar voor de

toekomst.

 

Daltononderwijs

 • We geven korte instructies en vervolgens veel ruimte om te verwerken, te ontdekken en samen te werken.
 • We vinden stapsgewijze groei in zelfstandigheid belangrijk en coachen de leerling in hun persoonlijke groei daarin.

Graag op school zijn

 • We ontvangen kinderen bij de klasdeur en zwaaien ze met aandacht uit op het schoolplein. Zichtbaar en aanspreekbaar voor ouders.
 • We kennen elk kind en weten wat hij of zij nodig heeft.

Open mentale instelling

 • We stimuleren leerlingen visueel te maken wat ze nog willen leren over een onderwerp.
 • We vragen ouders met hun talent en ervaring bij te dragen aan lessen en thema’s.

 

Uitstekende lessen

 

 • We creëren betrokkenheid bij de leerlingen door het geven van uitdagende lessen. 
 • Alle leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen en geven van daaruit doelgerichte lessen.

De kernkwaliteiten van ons team zijn:

 1. Enthousiast; het team is bevlogen en kan leerlingen stimuleren om goed tot ontwikkeling te komen.
 2. Zorgvuldig; het team is betrokken bij kinderen, ouders en elkaar; zowel op de ontwikkeling op het sociaal-emotionele als cognitieve gebied. 
 3. Nieuwsgierig; het team is in staat om kinderen nieuwsgierig te laten zijn naar leren; om creatief te denken en handelen bij alle processen. 
 4. Innovatief; het team denkt en handelt vanuit innovatie. Ons onderwijs is steeds in beweging. 
 5. Ambitieus; Het team werkt vanuit de best haalbare doelen en afspraken op alle gebieden.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren