Groepen op onze school

Daltonparel poëzieweken groep 1A

Gisteren was de afsluiting van de poëzieweken. De kinderen mochten hier al hun gemaakte werkjes tentoonstellen. Leuk dat jullie zijn komen kijken!

 

Zo had groep 1A treinen en boten geknutseld passend bij gedichten over verkeer. Deze knutsel was een weektaakje. De kinderen mochten zelf kiezen of ze een boot of een trein zouden knutselen en mochten ook zelf op het Digikeuzebord inplannen op welke dag zij dit gingen maken. Dit is een voorbeeldje van hoe wij in groep 1 werken aan de daltonpijler verantwoordelijkheid. 

 

Ook hadden we een aantal groepsgedichten gemaakt. Samenwerken is een daltonpijler waar we in groep 1 veel mee doen. Werken met je maatje, de kinderen van jouw bankje of schoudermaatjes. Knap er zo ook leuke gedichten zijn ontstaan!

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1A'

Daltonparel groep 4B

Wij werken graag samen in onze klas omdat we van elkaar kunnen leren. Door samen aan onze taken en opdrachten te werken versterken we onze sociale vaardigheden zoals leren luisteren naar elkaar, open staan voor ideeën van anderen en samen reflecteren. Door middel van spelletjes werken we samen, bijvoorbeeld in circuitvorm zoals op de foto´s waar de kinderen de spellingscategorieën oefenen die zij geleerd hebben.

Gepubliceerd in 'Blog van 4B'

Verantwoordelijkheid en reflectie in groep 7

Aan het einde van de week kiezen de kinderen uit groep 7 zelf hun planwerk en huiswerk voor de volgende week. Ze krijgen een overzicht met daarop een aantal van de aangeboden lesdoelen van de afgelopen weken. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf reflecteren op het gemaakte werk. Ze bekijken welke lesdoelen ze wel of niet beheersen. Bij het maken van de keuze voor planwerk en huiswerk nemen de kinderen eigen verantwoordelijkheid.

Zo maken wij de kinderen bewust van hun kwaliteiten en aandachtspunten en betrekken we ze bij het eigen leerproces.

Gepubliceerd in 'Blog van 7A'

Daltonparel groep 3A

Inline image

Gepubliceerd in 'Blog van 3A'

Daltonparel groep 6a

Afgelopen dinsdag en donderdag hebben de groepen 5 en 6 groepsdoorbrekend geknutseld. In alle vier de groepen boden we een andere kerst-knutselactiviteit aan. De leerlingen mochten zelf kiezen welk werkje ze graag wilden knutselen. In de klassen is met veel plezier aan de werkjes gewerkt en de resultaten zijn erg mooi geworden.

Gepubliceerd in 'Blog van 6A'

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren