Home

Het laatste nieuws

SAAM* in beeld & geluid: Daltonschool de Evenaar
Klassewerkplek 2023
Klassewerkplek 2023
Vanuit allerlei wetenschappelijke hoeken is er onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan behoud van professionals. Die factoren heeft Klassewerkplek verzameld in een onderzoek. Daarmee onderzoeken ze het werkgeluk in primair onderwijs. Deelname geeft scholen en besturen inzicht in eventuele groeimogelijkheden. Scholen die hoog scoren op werkgeluk hebben een aanzienlijk lager verloop van personeel, en ook het ziekteverzuim is lager. Op scholen die hoog scoren op werkgeluk, werken leerkrachten die goed in hun vel zitten. Doordat deze leerkrachten rust en structuur kunnen bieden aan kinderen, gaan kinderen beter presteren. Binnen SAAM* zijn maar liefst 12 scholen dit jaar Klassewerkplek geworden. De Evenaar is er daar één van en daar zijn we natuurlijk trots op!
March 30
Continue reading
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences