Een veilig schoolklimaat

PleinfotoDe Evenaar is een veilige school. Daar besteden we veel aandacht aan. Het zich veilig voelen op school is voor kinderen essentieel om te kunnen leren en voor volwassenen om hun werk goed te kunnen doen. We hebben respect voor elkaar en we zijn samen trots. Dat houdt in dat we respect hebben naar kinderen, hun ouders en naar elkaar en dat ook terug verwachten. We besteden aandacht aan sociale vaardigheid en welbevinden door middel van groepsgesprekken en lessen hierover. Onze gedragsspecialist geeft ook sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die dit kunnen gebruiken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences