Pedagogisch klimaat op De Evenaar: zo doen wij dat!

De Evenaar zijn we samen.

Ouders, kinderen en teamleden werken samen. We communiceren met elkaar en geven elkaar feedback. We zijn samen verantwoordelijk voor de hele school en we voelen ons er veilig. We gaan ervan uit dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als er sprake is van een sfeer waarbinnen ieder kind zich veilig, geborgen en thuis voelt, aandacht krijgt, voor zijn mening mag uitkomen, vertrouwen krijgt en zich geaccepteerd voelt. We willen communiceren en handelen vanuit het positieve. Er is een wederzijds vertrouwen dat iedere betrokkene het beste wil en doet voor elk kind.

 

Om dit te realiseren vinden we het belangrijk om dit samen met ouders vorm te geven. We kiezen voor

educatief partnerschap.

Voor ons als school betekent dit dat we regels en afspraken maken, waarbij we aandacht hebben voor:

  • omgang met kinderen en ouders
  • kinderen helpen bij het leren bedenken van diverse oplossingsstrategieën bij conflicten
  • het maken van afspraken rondom wenselijk gedrag.

 

De drie regels die de basis van onze schoolafspraak

met de kinderen vormen zijn:

  • Elke keer zorgen wij voor een goede sfeer
  • Voor het materiaal zorgen we allemaal
  • Respecteer elkaar het hele jaar

We streven ernaar dat ieder kind positief denkt over zichzelf en over anderen. Voor kinderen die op dit vlak extra aandacht nodig hebben zijn er op De Evenaar structurele mogelijkheden voor het volgen van een sociale vaardigheidstraining of een faalangstreductietraining.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences