Kernbelofte

 

 • De wereld om ons heen ontwikkelt zich snel.
  Kinderen – onze leerlingen – moeten daarop worden voorbereid. Door ons sterk te richten op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking bereiden wij de leerlingen voor op hun toekomst.
 • Daltonschool De Evenaar is een vernieuwende basisschool die uitstekend onderwijs levert vanuit een beproefd concept. Wij zijn er voor iedereen, van ver of van dichtbij.
 • Iedere leerling wordt gezien en gehoord en is in staat om haar/zijn mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom investeren we in de samenwerking tussen kind/ouders/schoKernbelofteol

Statements bewijsvoering kernbelofte Daltonschool De Evenaar

Goede Gewoonten van Daltonschool De Evenaar

waarmee wij zichtbaar bouwen aan het waarmaken

van de kernbelofte: Je eigen weg. Klaar voor de

toekomst.

 

Daltononderwijs
Dalton is ons kwaliteitskeurmerk en onze filosofie. Wij
werken er permanent aan om Dalton te laten zien in
alle facetten van ons opereren.


Graag op school zijn
Vooral de kinderen, maar ook de ouders en de
medewerkers voelen zich thuis; aandacht en ruimte
voor het kind is wat we centraal stellen.


Open mentale instelling
‘Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je
altijd kreeg’. Voorbereiden op de maatschappelijke
toekomst vraagt van kinderen, ouders en onszelf een
open mind, onderzoeken, leren en nieuwsgierig zijn.


Uitstekende lessen
Onze onderwijsresultaten zijn bovengemiddeld.
De kernkwaliteiten van ons team zijn:

 1. Enthousiast; het team is bevlogen en kan kinderen
  stimuleren om goed tot ontwikkeling te komen.
 2. Zorgvuldig; het team is betrokken bij kinderen,
  ouders en elkaar; zowel op de ontwikkeling op het
  sociaal-emotionele als cognitieve gebied.
 3. Nieuwsgierig; het team is in staat om kinderen
  nieuwsgierig te laten zijn naar leren;
  om creatief te denken en handelen bij alle
  processen.
 4. Innovatief; het team denkt en handelt
  vanuit innovatie. Ons onderwijs is steeds in
  beweging.
 5. Ambitieus; Het team werkt vanuit de best haalbare
  doelen en afspraken op alle gebieden.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences