Nieuws

OOG en SKBO gaan definitief samen!
08 juni 2017 08:58

Beste ouders/verzorgers,

 

Bijgesloten het bericht van Edith van Montfoort en Sandra Beuving over de fusie van Stichting SKBO en Stichting OOG.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Natasja Geitel-Radoes

Schooladministratie

Dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur

Daltonschool In Balans

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  Oss

0412 - 69 11 66

www.daltonschoolinbalans.nl

twitter  @dalton_inbalans

twitter  @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 augustus 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar

En is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

 

Verdeling groepen schooljaar 2017-2018
01 juni 2017 11:46

Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  OSS

tel 0412 691166

www.daltonschooldeevenaar.nl

twitter: @EvenaarDalton

 

Oss, 1 juni 2017

 

Betreft: verdeling groepen schooljaar 2017-2018

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Donderdag 15 juni is het spannende moment daar: dan wordt bekendgemaakt in welke groep met welke leerkracht(en) de kinderen geplaatst zijn en met welke vriendjes en vriendinnetjes. Alle leerkrachten en de interne begeleiders zijn al weken heel intensief bezig met deze indeling.

 

Afgelopen week is er echter verandering gekomen in de groepsverdeling. De reden hiervan is dat nu alle gesprekken met ouders gevoerd zijn en het duidelijk is welke kinderen verhuizen, van school gaan, doubleren of kleuterverlenging krijgen.

 

Daarmee is het duidelijk geworden dat het aantal leerlingen per 1 oktober 372 zal zijn.

In overleg met de MR-en is besloten om de groepen als volgt te verdelen:

1-2 a

1-2 b

1-2 c

2-3

3

3-4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

               

Hoe gaat dat nu in zo’n groep 2/3?

 

Op de eerste plaats geeft dit veel mogelijkheden. Doordat alle leerlingen zich ontwikkelen met sprongen èn in verschillend tempo. Wij willen doorlopende en ongeremde ontwikkelingsmogelijkheden voor onze kinderen creëren. Leerlingen krijgen de kans om nog meer van en met elkaar te leren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, waardoor er veel differentiatie mogelijk is. Door onderwijs te geven in 1-2, 2-3, en 3 kunnen we dat bieden aan onze leerlingen. Een leerling uit groep 2 kan meer uitgedaagd worden door samenwerking met leerlingen uit groep 3. Een leerling met nog iets meer speelbehoefte krijgt in groep 2-3      meer ruimte voor spelend leren. Daarnaast beginnen leerlingen van 5-7 jaar de wereld te verkennen en passen qua ontwikkelingsniveau goed bij elkaar.

Leerlingen uit groep 2 raken al vertrouwd met de werkwijze van groep 3, de overgang is daardoor minder groot en verloopt natuurlijker.

Binnen een 2-3 is een natuurlijke aansluiting qua spel. Leerlingen uit groep 2, die dat willen, kunnen al naar groep 3 leerlingen trekken. Door gebruik te maken van de inrichting van het leslokaal met de verschillende hoeken en het speelleerplein kunnen leerlingen op verschillende manieren instructie krijgen en lesstof verwerken. Binnen een groep 2-3 wordt instructie gegeven aan kleine groepjes.

Op sociaal/emotioneel terrein kunnen leerlingen elkaar helpen en versterken.

Leerlingen die dat aankunnen, krijgen al meer zelfstandigheid aangeboden. Leerlingen in groep 3 leren al vroeg samenwerken en om te gaan met uitgestelde aandacht.

 

Welke leerlingen passen in groep 2/3?

 

Voor sommige leerlingen met kleuterverlenging waarbij de leesvoorwaarden nog beter ontwikkeld mogen worden. Voor hen is een talige omgeving een mooie kans om dit extra te kunnen doen.

Leerlingen uit groep 1 (die naar gr 2 gaan) die al vragen om meer uitdaging en enige mate van zelfstandigheid hebben. Leerlingen in groep 2 (die naar gr 3 gaan) waarvan we weten, dat zij naast instructie ook nog veel behoefte hebben aan spel en beweging. Of leerlingen die minder instructie nodig hebben en al eerder zelfstandig kunnen beginnen aan de verwerking.

 

Leerkrachten kijken samen met de intern begeleider naar kansen, mogelijkheden en ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gekeken naar kind eigenschappen, ontwikkeling op cognitief en sociaal/emotioneel gebied (ook vriendjes/vriendinnetjes), leeftijd en leerbehoeftes. Vervolgens wordt een indeling gemaakt. Bij deze indeling houden wij zoveel mogelijk rekening met alle wensen. De indeling wordt besproken en voorgelegd aan de schoolleiding.

 

Op donderdag 15 juni worden de ouders, van de leerlingen die naar groep 2 en 3 gaan, door de eigen leerkracht gebeld.

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

 

Hartelijke groeten,

 

Vera Tonino, directeur In Balans

Anneke Heerkens, directeur De Kleine Wereld

Schoolfoto's extra mededeling
03 april 2017 11:51

Beste ouders,

 

Dit jaar is er een andere, voor ons nieuwe schoolfotograaf. Deze fotograaf biedt ons en u de kans én mogelijkheid om morgen, NA schooltijd, uw kinderen op de foto te zetten met de nog niet schoolgaande kinderen. 

 

Dinsdag 4 april, tussen 14.30 - 15.30 uur kunt u dus al uw kinderen, dus ook de nog niet schoolgaande kinderen, samen op de foto laten zetten. 

 

Het is een late mededeling, maar we hopen dat het nog vroeg genoeg is om u in de gelegenheid te stellen deze foto's te laten maken.

 

Hartelijke groet,

 

Vera Tonino                        

 

directeur     

1476195567536_PastedImage

   

 

1488987823872_PastedImage

 

Daltonschool In Balans  

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  OSS

0412 - 691 166    

06-100 85 765

twitter @dalton_inbalans

twitter @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 aug 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar
en 
is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

 

Schoolfotograaf 4 en 5 april
31 maart 2017 13:30

Op 4 en 5 april komt de schoolfotograaf.

Hierbij de planning voor deze dagen, zodat u weet wanneer uw kind op de foto zal gaan.

 

Dinsdag 4 april
08:45   8A DIB + Afscheid

09:15   8B DIB + Afscheid

09:45   7A DIB

10:10   7B DIB

10:35   6A DIB

10:55   5-6 DIB

11:15   5A DIB

11:35   3A DIB

Pauze

12:30   Broertjes/Zusjes DIB

 

Woensdag 5 april

08:45   1-2A DIB

09:15   1-2B DIB

09:45   1-2C DIB

10:15   7-8 DKW + Afscheid

10:35   1-2-3 DKW

10:55   3-4 DIB

11:20   4A DIB

11:40   1D DIB

Pauze

12:45   Broertjes/Zusjes DKW

13:15   4-5 DKW

13:45   6-7 DKW

14:00   Broertjes/Zusjes DKW

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Daltonschool In Balans

Natasja Geitel

Hoe FIJN is onze school?
20 maart 2017 08:13

 

 Inline image

Beste ouders / verzorgers,

 

Heeft u al gestemd?  Tot en met woensdag 22 maart mag u aangeven hoe FIJN het is op onze school. Via https://skbo-oog.typeform.com/to/qR398g .

Wij zouden heel blij zijn met uw mening over ons onderwijs. Wij willen graag uw mening op vier (4) stellingen.

De kinderen mogen allemaal mee stemmen vanaf groep 1 en zeker vanaf groep 3 tot groep 8.

 

Doet u ook mee??!!

Dank u.

 

Hartelijke groet,

 

Vera Tonino                        

directeur       

 

  

Daltonschool In Balans  

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  OSS

0412 - 691 166    

06-100 85 765

twitter @dalton_inbalans

twitter @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 aug 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar
en is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren