Inloggen

preview
Even-Aardigheden

Inline image

EVEN-AARDIGHEDEN

opening schooljaar 2021-2022 

 

Inhoud

 • Agenda
 • Evenaarnieuws
  • Start op maandag 6 september
  • Gymlessen
  • Kaartje SAAM*
  • Startgesprekken
  • Jaarrooster 2021-2022
  • Verlof

Agenda 📅

ma 6 sept

   Eerste schooldag schooljaar 2021-2022

do 16 september

   Even-Aardigheden 1

   Startgesprekken


Evenaarnieuws

 

Start op maandag 6 september 

We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie. Thuis of even lekker weg in binnen- of buitenland. Team De Evenaar is in ieder geval weer helemaal opgeladen en staat klaar om maandag 6 september alle kinderen weer te ontvangen en er een mooi schooljaar van te gaan maken. 

 

Opening schooljaar

Maandag gaan we starten zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Alle kinderen mogen bij hun eigen trap naar boven of via de eigen gang naar binnen. De leraren staan bij de deur om hen welkom te heten. De plattegrond van de groepen vinden jullie nogmaals in de bijlage.

De huidige maatregelen maken dat ouders nog niet mee naar binnen mogen in de school. We hopen dat na 20 september meer versoepelingen doorgevoerd zullen worden en dat een feestelijke terugkeer van ouders in de school dan wel mogelijk is.

 

Maatregelen die nog van toepassing zijn

De volgende afspraken zijn van toepassing op De Evenaar.

 • 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen
 • uitstapjes mogen met de auto
 • traktaties mogen zelf gemaakt worden
 • ouders binnen de school --> alleen met oudergesprekken en op afspraak

In de bijlage is de meest recente beslisboom bijgesloten. Deze beslisboom is een 'schematische vertaling' van de richtlijnen van het RIVM. Wij hanteren deze beslisboom bij het bepalen of een kind wel of niet naar school kan komen. Bij klachten die bij corona passen, blijft een kind daarom nog steeds thuis. We verzoeken jullie ons op de hoogte te stellen wanneer er in de nabije omgeving van je kind(eren) corona is vastgesteld.

 

Gymlessen

Sinds enkele jaren worden onze gymlessen verzorgt door het SEC. Meester Niels was onze vaste gymleraar en inmiddels een bekend gezicht voor alle kinderen. Hij heeft echter tijdens de zomervakantie een nieuwe uitdaging gevonden binnen het voorgezet onderwijs. Het SEC heeft een nieuwe gymdocent voor De Evenaar gevonden. Zijn naam is Rainey van de Berg. Meester Rainey start volgende week.

We wensen Niels veel succes en plezier op zijn nieuwe werkplek.

 

Kaartje SAAM*

Om iedereen te laten weten hoe trots SAAM* is op alle leerlingen, ouders en collega's en om al deze personen een goede vakantie te wensen, heeft SAAM* de laatste schooldag iedereen een lieve kaart gestuurd. Helaas is dit door een technische fout niet goed verlopen en is de kaart bij heel veel kinderen niet op het juiste adres aangekomen. SAAM* twitterde hierover het onderstaande bericht. We hopen dat de vele reacties hiermee beantwoord zijn.

kaartje SAAM*

Startgesprekken

Op 16 en 21 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken gaan over het welbevinden en de start van jullie kind in de nieuwe groep.

Je ontvangt op 6 september een uitnodiging via Schoudercom zodat je je vanaf 7 september kunt inschrijven voor een gesprek. De gezinnen waarvan meerdere kinderen bij ons op school zitten zullen als eerste de mogelijkheid krijgen om in te schrijven, hierna volgen de kleinere gezinnen.

 

Jaarrooster 2021-2022

In de bijlage vinden jullie nogmaals het jaarrooster voor dit schooljaar.

 

Verlof

In de leerplichtwet staat dat jouw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom je vindt dat je kind niet naar school kan, moet je je aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan op het verlofaanvraagformulier vermeld. Een verlofaanvraagformulier is te vinden in de bijlage en altijd te downloaden vanaf de website van onze school.


Graag tot maandag allemaal!

maandag