Nieuws

Duo-directeurschap Daltonschool De Evenaar
10 juli 2017 13:23

Beste ouders/verzorgers,

 

In de bijlagen een brief van Edith van Montfort (bestuur SKBO) en de factsheet over het eerste halfjaar van 2017.

 

  • Duo-directeurschap Daltonschool De Evenaar
  • Factsheet januari – juni 2017

  

Met vriendelijke groet,

 

Natasja Geitel-Radoes

Schooladministratie

 

 

Daltonschool In Balans

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  Oss

0412 - 69 11 66

www.daltonschoolinbalans.nl

twitter  @dalton_inbalans

twitter  @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 augustus 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar

En is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

Huisvesting Noorderlicht
12 juni 2017 14:45

Beste ouders / verzorgers,

 

Aan alle onzekerheid welke school er in ons gebouw gehuisvest gaat worden, is een einde gekomen. We hebben nét gehoord dat er een dependance van de Nicolaasschool in het gebouw gaat komen, met waarschijnlijk vier groepen 7 en 8.

 

Dat houdt tevens in dat de Vrije School elders gehuisvest gaat worden.

 

Wij zijn blij met de komst van onze collega-school.

 

 

Hartelijke groet,

 

Vera Tonino                        

directeur       

 

Daltonschool In Balans  

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  OSS

0412 - 691 166    

06-100 85 765

twitter @dalton_inbalans

twitter @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 aug 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar
en is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

Acties in het onderwijs
09 juni 2017 10:53

 

Inline imageInline image

 

 

Oss, 8-6-2017

 

Betreft: Acties in het onderwijs

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

 

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt en er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

 

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

 

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

 

Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Wij hebben op deze dag een studiedag, dus de kinderen zijn de hele dag vrij!

We staan wel achter de actie: Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

 

Vriendelijke groet,

Teams obs De Kleine Wereld en Daltonschool In Balans

OOG en SKBO gaan definitief samen!
08 juni 2017 08:58

Beste ouders/verzorgers,

 

Bijgesloten het bericht van Edith van Montfoort en Sandra Beuving over de fusie van Stichting SKBO en Stichting OOG.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Natasja Geitel-Radoes

Schooladministratie

Dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur

Daltonschool In Balans

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  Oss

0412 - 69 11 66

www.daltonschoolinbalans.nl

twitter  @dalton_inbalans

twitter  @Evenaardalton

 

m.i.v. 1 augustus 2017 heet onze school

Daltonschool De Evenaar

En is onze website:

www.daltonschooldeevenaar.nl

 

Verdeling groepen schooljaar 2017-2018
01 juni 2017 11:46

Daltonschool De Evenaar

Rusheuvelstraat 75

5346 JH  OSS

tel 0412 691166

www.daltonschooldeevenaar.nl

twitter: @EvenaarDalton

 

Oss, 1 juni 2017

 

Betreft: verdeling groepen schooljaar 2017-2018

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Donderdag 15 juni is het spannende moment daar: dan wordt bekendgemaakt in welke groep met welke leerkracht(en) de kinderen geplaatst zijn en met welke vriendjes en vriendinnetjes. Alle leerkrachten en de interne begeleiders zijn al weken heel intensief bezig met deze indeling.

 

Afgelopen week is er echter verandering gekomen in de groepsverdeling. De reden hiervan is dat nu alle gesprekken met ouders gevoerd zijn en het duidelijk is welke kinderen verhuizen, van school gaan, doubleren of kleuterverlenging krijgen.

 

Daarmee is het duidelijk geworden dat het aantal leerlingen per 1 oktober 372 zal zijn.

In overleg met de MR-en is besloten om de groepen als volgt te verdelen:

1-2 a

1-2 b

1-2 c

2-3

3

3-4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

               

Hoe gaat dat nu in zo’n groep 2/3?

 

Op de eerste plaats geeft dit veel mogelijkheden. Doordat alle leerlingen zich ontwikkelen met sprongen èn in verschillend tempo. Wij willen doorlopende en ongeremde ontwikkelingsmogelijkheden voor onze kinderen creëren. Leerlingen krijgen de kans om nog meer van en met elkaar te leren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, waardoor er veel differentiatie mogelijk is. Door onderwijs te geven in 1-2, 2-3, en 3 kunnen we dat bieden aan onze leerlingen. Een leerling uit groep 2 kan meer uitgedaagd worden door samenwerking met leerlingen uit groep 3. Een leerling met nog iets meer speelbehoefte krijgt in groep 2-3      meer ruimte voor spelend leren. Daarnaast beginnen leerlingen van 5-7 jaar de wereld te verkennen en passen qua ontwikkelingsniveau goed bij elkaar.

Leerlingen uit groep 2 raken al vertrouwd met de werkwijze van groep 3, de overgang is daardoor minder groot en verloopt natuurlijker.

Binnen een 2-3 is een natuurlijke aansluiting qua spel. Leerlingen uit groep 2, die dat willen, kunnen al naar groep 3 leerlingen trekken. Door gebruik te maken van de inrichting van het leslokaal met de verschillende hoeken en het speelleerplein kunnen leerlingen op verschillende manieren instructie krijgen en lesstof verwerken. Binnen een groep 2-3 wordt instructie gegeven aan kleine groepjes.

Op sociaal/emotioneel terrein kunnen leerlingen elkaar helpen en versterken.

Leerlingen die dat aankunnen, krijgen al meer zelfstandigheid aangeboden. Leerlingen in groep 3 leren al vroeg samenwerken en om te gaan met uitgestelde aandacht.

 

Welke leerlingen passen in groep 2/3?

 

Voor sommige leerlingen met kleuterverlenging waarbij de leesvoorwaarden nog beter ontwikkeld mogen worden. Voor hen is een talige omgeving een mooie kans om dit extra te kunnen doen.

Leerlingen uit groep 1 (die naar gr 2 gaan) die al vragen om meer uitdaging en enige mate van zelfstandigheid hebben. Leerlingen in groep 2 (die naar gr 3 gaan) waarvan we weten, dat zij naast instructie ook nog veel behoefte hebben aan spel en beweging. Of leerlingen die minder instructie nodig hebben en al eerder zelfstandig kunnen beginnen aan de verwerking.

 

Leerkrachten kijken samen met de intern begeleider naar kansen, mogelijkheden en ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gekeken naar kind eigenschappen, ontwikkeling op cognitief en sociaal/emotioneel gebied (ook vriendjes/vriendinnetjes), leeftijd en leerbehoeftes. Vervolgens wordt een indeling gemaakt. Bij deze indeling houden wij zoveel mogelijk rekening met alle wensen. De indeling wordt besproken en voorgelegd aan de schoolleiding.

 

Op donderdag 15 juni worden de ouders, van de leerlingen die naar groep 2 en 3 gaan, door de eigen leerkracht gebeld.

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

 

Hartelijke groeten,

 

Vera Tonino, directeur In Balans

Anneke Heerkens, directeur De Kleine Wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...