De leidraad op De Evenaar

DatabordZoals we doelen stellen voor en met onze kinderen, stellen we ook onszelf doelen. Onze LeidRaad is een plan van aanpak (schoolplan) voor de hele school voor een periode van vijf jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze periode wordt de visie van de school opnieuw bekeken, worden nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs ingevoegd en worden de bereikte doelen geborgd. We maken jaarlijks een concretisering van een vijfde deel van de LeidRaad. Dat noemen we een managementcontract (Macon). Hierin worden beschreven doelen van de LeidRaad weggezet in tijd, concreet geformuleerd en resultaten aan gekoppeld. Gedurende het jaar werkt de school planmatig aan die gestelde doelen, evalueert het proces en legt hiervoor verantwoording af aan het College van Bestuur (Marap). In de vorm van factsheets presenteert de school twee keer per jaar de ontwikkelingen die in het managementcontract geïnitieerd zijn.

 

 

Het kind op De Evenaar

Het kind is onze LeidRaad. We leren ieder kind zijn talenten kennen en ontwikkelen. Elk kind is mede-eigenaar van zijn ontwikkeling en stelt zijn eigen leerdoelen. Leren en lesgeven is persoonlijk. Wij werken op basis van de

Dalton pijlers, we leren op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen van elkaar. We staan voor kwaliteit en willen een goede school zijn. In een veilige en prettige omgeving voor alle betrokkenen kunnen de

kinderen die kennis vergaren die ze nu en in de toekomst nodig hebben.

 

Ruimte op De Evenaar

We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We kiezen voor diepgang. We durven te twijfelen. We stimuleren eigen keuzes. We maken tijd en hebben geduld. Leraren en leerlingen tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van zichzelf, de ander, de omgeving. De leerling leert, doet, denkt, maakt en de leerkracht stimuleert en ondersteunt. Ruimte binnen Daltonschool De Evenaar: We maken gebruik van verschillende

werkplekken en we maken ruimte om te kunnen voldoen aan verschillende manieren van leren. Onze leerlingen worden gestimuleerd en ondersteund bij het plannen en stellen van eigen doelen. We maken ruimte

voor rust en reflectie. Ook werken we zoveel mogelijk samen met de partners binnen het gebouw Noorderlicht.

 

Samen op De Evenaar

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. We waarderen diversiteit, daarmee is onze school een democratische gemeenschap. Iedereen is verantwoordelijk

voor de hele school; we voelen ons er veilig. We bewegen ons in de veilige omgeving en

leren met en van elkaar. Samen zijn we De Evenaar! Ouders, kinderen en teamleden werken samen. We communiceren met elkaar. We geven en ontvangen feedback. We gaan uit van én we gaan om met verschillen. De Evenaar kenmerkt zich door betrokkenheid, zorgzaamheid en zelfredzaamheid. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school; we voelen ons er veilig. We hebben respect voor elkaar en we zijn

samen trots.

 

Zien & Zijn op De Evenaar

We ZIJN wat we zeggen en ZIEN elkaar. Leraren en leerlingen laten zien wat ze kennen, kunnen en wie ze zijn. We verantwoorden in woord en beeld ons leren en werken, onze keuzes naar ouders, de buitenwereld en naar elkaar. Binnen ons Daltononderwijs hebben leraren een coachende rol. We ontwikkelen denkvaardigheden: kritisch zijn, kritisch denken en reflectie. We leren de kinderen de kracht van zelfdiscipline,

vertrouwen in zichzelf en anderen en het belang van evenwichtigheid. We gebruiken humor en luchtigheid als middel om flexibel om te gaan met de werkelijkheid van elke dag.

 

Onderwijs op De Evenaar

Ons onderwijs deugt. Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. De kerndoelen zijn voor alle leerlingen. De weg er naar toe verschilt zoals leerlingen verschillen. Alles wordt ingezet voor leren en lesgeven, ook het beschikbare geld. We zijn kritisch op ons didactisch handelen, onderzoekend leren inspireert ons en we zijn

mediawijs.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren