Blog van groep 6

Daniëlle van de  Wetering
Daltonparel groep 6

Samenwerking is één van de kernwaarden van het Daltononderwijs.

 

In onze groep 6 wordt regelmatig samengewerkt en samen geleerd. Dit gebeurt in de klas, onder andere tijdens het thematisch werken met onze methode Blink.

Maar dit kan ook op het schoolplein. Vorige week zijn wij met de groep naar buiten gegaan voor een Zweeds Renspel. Dit spel ging deze keer over grammatica, het taalkundig en redekundig ontleden.

 

Bij dit spel is het de bedoeling dat de kinderen in tweetallen werken. Eén kind loopt/rent naar de vraag die verderop ligt, een ander kind blijft bij het antwoordblad. Het kind wat rent, moet de vraag lezen, het antwoord onthouden, teruglopen naar zijn teammaatje en dan het antwoord doorgeven. Vervolgens gaat het teammaatje naar de volgende vraag.

Een gevarieerde werkvorm waarbij de leerlingen samen tot een goed einde van het spel moeten komen.

 

Daltonparel

Gepubliceerd in 'Blog van Groep 6'

Renée van der Heijden
Spreekwoorden

Inmiddels loopt het werken met teams gesmeerd, 

Maar zonder onze kids om ons heen voelen wij ons als een vis op het droge. 

 

Vandaag hebben wij onze huisdieren mogen gebruiken voor de taal opdracht! 

Beeld samen met je huisdier een spreekwoord uit! (Bij gebrek aan huisdieren mocht je creatief zijn)

Weten jullie ze allemaal? 

Gepubliceerd in 'Blog van Groep 6'

Daniëlle van de  Wetering
Zelfstandig werken tijdens rekenen

Om het eigenaarschap te vergroten van onze groep 6, werken we sinds blok 2 bij het rekenen met een rekenstrook. Deze strook vullen de kinderen zelf in naar aanleiding van een oefentoets. Ze kijken zelf naar de doelen en naar de toets van het vorige blok. 
Zo kunnen ze zien waar ze nog iets moeten leren en wanneer ze mee moeten doen met instructies. 


Als de les gemaakt is, kijken de kinderen hun werk zelf na. Ook dat vergroot het inzicht. 

Bij teveel foutjes leveren de kinderen hun schrift in in de hulp bak, zo zien de juffen waar ze nog hulp bij nodig hebben. 

 

Gepubliceerd in 'Blog van Groep 6'

Daniëlle van de  Wetering
Green Stories

In de groep spelen wij soms het spel “Green Stories”. 

De juf geeft ons een raadsel en wij moeten proberen het raadsel op te lossen door vragen te stellen. De juf mag ons alleen maar antwoorden met “ja” of “nee”. 
Door goed naar elkaar te luisteren en de antwoorden te onthouden proberen we tot een juist antwoord te komen. 

 

Gepubliceerd in 'Blog van Groep 6'

Er zijn nog geen blogs geschreven

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren